Đặt dịch vụ
Thông tin đã gửi thành công!
Lỗi! Không gửi được thông tin!

ĐẶT HÀNG

Danh mục sản phẩm
Khoảng giá
Lọc giá

BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI RUBIS 15L VUÔNG

Miễn phí công lắp

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành: Bảo hành chính hãng máy nước nóng 1 năm, có người đến tận nhà

Bảo hành bình chứa: 10 năm

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

1.890.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Ferroli Rapido 20l

Miễn phí công lắp

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành: Bảo hành chính hãng máy nước nóng 1 năm, có người đến tận nhà

Bảo hành bình chứa: 10 năm

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

2.540.000 VNĐ 2.850.000 VNĐ

BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI RUBIS 20L VUÔNG

Miễn phí công lắp

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành: Bảo hành chính hãng máy nước nóng 1 năm, có người đến tận nhà

Bảo hành bình chứa: 10 năm

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

1.950.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ EVO 20L

Miễn phí công lắp

Tặng thêm 1 năm bảo hành tại Thiên Phong

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành: Bảo hành chính hãng máy nước nóng 2 năm, có người đến tận nhà

Bảo hành bình chứa: 10 năm

Xem thêm chính sách bảo hành, lắp đặt, vận chuyển: Tại đây

2.540.000 VNĐ 2.850.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ARISTON VITALY 20L

Miễn phí công lắp

Tặng thêm 1 năm bảo hành tại Thiên Phong

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành bình chứa 7 năm

Bảo hành chính hãng máy nước nóng 2 năm

Xem thêm chính sách bảo hảnh: Tại đây

2.160.000 VNĐ 2.430.000 VNĐ

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI NGANG QQ SE 15L

Miễn phí công lắp

Tặng thêm 1 năm bảo hành tại Thiên Phong

Bảo hành bình chứa 8 năm

Bảo hành chính hãng 2 năm

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

2.390.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON VITALY 15L

Miễn phí công lắp

Tặng thêm 1 năm bảo hành tại Thiên Phong

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành: Bảo hành chính hãng máy nước nóng 2 năm, có người đến tận nhà

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây


  • Sử dụng thanh đốt đồng siêu bền tăng 50% tuổi thọ
  • Giữ nóng thời gian dài, lớp cách nhiệt mật độ cao
  • Phù hợp nhu cầu 1-2 người sử dụng
1.990.000 VNĐ 2.120.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi RUBIS RR20SL NGANG

Miễn phí công lắp

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà

Bảo hành: Bảo hành chính hãng máy nước nóng 1 năm, có người đến tận nhà

Bảo hành bình chứa: 10 năm

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

2.190.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ