Đặt dịch vụ
Thông tin đã gửi thành công!
Lỗi! Không gửi được thông tin!

ĐẶT HÀNG

Danh mục sản phẩm
Khoảng giá
Lọc giá

Máy Giặt Aqua 10 Kg AQW-U100FT (BK)

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Kèm theo máy có: Sách hướng dẫn, Ống dẫn nước, Tấm chống chuột

Nếu dùng cho hoạt động kinh doanh (nhà máy, khách sạn, giặt ủi,...) thì không được bảo hành.

Xem thêm chính sách bảo hành: https://dichvuthienphong.com/tin-tuc-tong-hop/chinh-sach-bao-hanh-san-pham-thuong-mai

6.300.000 VNĐ

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR101GT BK

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Kèm theo máy có: Tấm chống chuột, Ống dẫn nước

Nếu dùng cho hoạt động kinh doanh (nhà máy, khách sạn, giặt ủi,...) thì không được bảo hành.

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

6.500.000 VNĐ 6.780.000 VNĐ

Máy giặt Aqua 9.5Kg AQW-S95FT.S

Hàng chính hãng 100%

Bảo hành chính hãng tới 2 năm, có người đến tận nhà

Giao hàng miễn phí tận nơi

Kèm theo máy có: Sách hướng dẫn, Ống dẫn nước

Nếu dùng cho hoạt động kinh doanh (nhà máy, khách sạn, giặt ủi,...) thì không được bảo hành.

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

6.200.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-FR90GT.S

Miễn phí công lắp

Hàng chính hãng 100%

Bảo hành chính hãng tới 2 năm, có người đến tận nhà

Giao hàng miễn phí tận nơi

Kèm theo máy có: Sách hướng dẫn, Ống dẫn nước

Nếu dùng cho hoạt động kinh doanh (nhà máy, khách sạn, giặt ủi,...) thì không được bảo hành.

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

Liên hệ lấy giá

Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4W

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Kèm theo máy có: Sách hướng dẫn, Ống dẫn nước

Nếu dùng cho hoạt động kinh doanh (nhà máy, khách sạn, giặt ủi,...) thì không được bảo hành.

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

9.450.000 VNĐ 9.870.000 VNĐ

Máy giặt AQUA AQW-DR101GT BK

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Bảo hành động cơ trọn đời (Áp dụng từ 1/5/2022)

Kèm theo máy có: Tấm chống chuột, Ống dẫn nước

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

7.100.000 VNĐ 7.360.000 VNĐ

Máy giặt Aqua 8 KG AQW-KS80

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Kèm theo máy có: Tấm chống chuột, Ống dẫn nước

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

Liên hệ lấy giá

MÁY GIẶT TOSHIBA INVERTER DUK1150HV

Miễn phí công lắp

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Kèm theo máy có: Tấm chống chuột, Ống dẫn nước

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

7.600.000 VNĐ

Máy giặt TOSHIBA INVERTER TW-BK105S3V (SK)

Miễn phí công lắp

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu)

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Kèm theo máy có: Sách hướng dẫn, Ống dẫn nước, Tấm chống chuột

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

9.650.000 VNĐ

Máy giặt PANASONIC NA-F90A9BRV

Miễn phí công lắp

Giao hàng miễn phí tận nơi

Hư gì đổi nấy 12 tháng tận nhà (miễn phí tháng đầu

Bảo hành chính hãng máy giặt 2 năm, có người đến tận nhà

Kèm theo máy có: Sách hướng dẫn, Ống dẫn nước, Tấm chống chuột

Xem thêm chính sách bảo hành, vận chuyển, lắp đặt: Tại đây

7.500.000 VNĐ 7.600.000 VNĐ